Guus Pieters

10 april 1930

29 december 2021

Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt.

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

 1. Ad Smeulders schreef:

  Thea, kinderen en kleinkinderen gecondoleerd met het verlies van Guus, vader en opa. Ik herinner me Guus als zwager van John en Hanneke als een gezellige man met humor. Daarnaast ben ik een groot aantal jaren samen met Guus bestuurslid geweest van het toenmalige bejaardenhuis Antonius van Padua. Daar heb ik Guus leren kennen als een bijzonder aardige man die op zijn eigen manier de problemen zodanig wist te relativeren dat het bijna geen probleem meer was.

 2. Marijke Stokman en John Tuerlings schreef:

  Thea, Ine, Guus en familie allereerst onze condoléances met het verlies van Guus. Marijke en ik herinneren hem ons als een zeer aimabele man, met veel milde humor. Veelal ontmoetten we elkaar bij feestelijkheden van Fieke en Herman (en soms ook bij die van Jo en Dieneke) en dat was altijd leuk en gezellig. Zeer betekenisvol is de rol die hij voor ons op verzoek speelde bij het verwerven van ons eerste eigen huis, wat zonder zijn hulp waarschijnlijk mislukt was. Zijn onbaatzuchtige inzet en zijn vriendelijkheid zullen altijd bij ons zijn. Wij wensen jullie langs déze weg veel sterkte voor de komende tijd, aangezien we beiden door een coronabesmetting niet naar de afscheidsdienst mogen komen. Met lieve groet, Marijke en John.

 3. fam. Frans Hermans-Franssen schreef:

  Guus, wij zullen je nooit vergeten; dankjewel voor je vriendschap en sympathie. Thea en familie Pieters: van harte gecondoleerd met dit grote verlies. Wij wensen jullie heel veel sterkte.

 4. Frans Hermans schreef:

  In Memoriam Guus Pieters Ook al kwam het overlijdensbericht van Guus (in zijn 92e levensjaar) niet geheel onverwacht, toch veroorzaakt zijn heengaan een schok in de Sinjorenclub, waarvan Guus de Nestor was. Guus heb ik leren kennen in 1970, toen ik als jong jurist deel ging uitmaken van het ambtenarenkorps van de Tilburgse gemeentesecretarie. Guus was destijds begin veertig en als beleidsmedewerker werkzaam op de zogenoemde Zesde Afdeling, die zich bezig hield met Ruimtelijke Ordening , Volkshuisvesting en Eigendommen. Dat de vlag de lading al lang niet meer dekte moge blijken uit het feit dat ook Bouwzaken, Openbare Werken en Stadsvernieuwing tot het brede werkterrein behoorden. In het oude stadhuis dat in 1972 is afgebroken, zetelde Guus met twee collega’s in het “Herenkamertje” op de 1e verdieping. Guus was binnen het ambtenarencorps niet alleen een bekend maar ook een gewaardeerd en bij veel collega’s geliefd persoon. Ik herinner me dat hij in de zeventiger jaren voorzitter was van P.S.T., de personeelsvereniging van secretarieambtenaren, waarvan toen vrijwel iedereen lid was. Een Ondernemingsraad of ander formeel medezeggenschaps- of inspraakorgaan bestond in die tijd nog niet. Midden jaren 80 in het kader van de grote reorganisatie van het ambtenarenapparaat werd de secretarie opgeheven en werd Guus bij de dienst Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening ingelijfd. Daar is hij nog een aantal jaren zeer actief geweest tot hij in 1989 gebruik ging maken van zijn welverdiende pensioen. Vanzelfsprekend werd Guus meteen welkom geheten in de Sinjorenclub, die was ontstaan in 1979, toen er in korte tijd een aantal hoofdambtenaren en beleidsmedewerkers gebruik maakten van pensioenregelingen. Dat had onder meer te maken met diverse ingrijpende reorganisaties van de ambtelijke organisatie van de gemeente Tilburg in de jaren tachtig. Ook in dit gezelschap was Guus een graag geziene collega. Binnen enkele jaren groeide hij als vanzelf in de rol van coördinator van dit gezelschap van oud gemeenteambtenaren, een club van heren die elkaar één middag per maand treffen aan de borreltafel. Dat Guus met zijn warme persoonlijkheid in korte tijd uitgroeide tot de primus inter pares was geen verrassing. De functie die enkele jaren later statutair vernoemd werd tot “Kanselier der Sinjoren” heeft Guus bekleed tot februari 2011. Vanwege het bereiken van de tachtigjarige leeftijd werd hij toen eervol ontheven van zijn taken en mocht ik deze verantwoordelijkheid op me nemen. Guus bleef nog jarenlang de “Nestor der Sinjoren”. Nu Guus het tijdelijke met het eeuwige verwisseld heeft, mogen wij met dankbaarheid terug kijken op zijn betekenis voor de vele collega’s van de gemeente Tilburg, voor wie Guus in de loop van zijn leven een rol heeft gespeeld. Deze sympathieke Brabander, met zijn warm hart voor collega’s, is voor velen een goede vriend geworden, die niet vergeten zal worden. Guus, dank je wel voor alles wat je voor ons, je vrienden van het illustere gezelschap der Sinjoren, gedaan hebt. Je was een goed mens; we zullen je nagedachtenis in ere houden. 2 januari 2022 Frans Hermans (kanselier der Sinjoren)

 5. José en Guido van Gorp-de Cock schreef:

  Beste Thea, Guus en Ine, Gecondoleerd met het overlijden van Guus, onze buurman/bijnabuurman uit de Burgemeester Damsstraat, altijd vriendelijk en belangstellend. Wat zullen jullie hem missen. Bijgaande foto is een detail uit een foto. Gemaakt op onze huwelijksdag, 24 maart 1973, op het moment dat ik met mijn aanstaande man mijn ouderlijk huis verlaat.

 6. Berry en Mies Kruijssen - van Gool schreef:

  Lieve Thea, Guus en Ine, Langs deze weg laten wij jullie weten, dat wij Guus zeer hebben gewaardeerd. Een geweldig mens met veel betrokkenheid en ook veel humor. Zijn mooie lach houden wij in onze herinnering. Veel sterkte samen en zorg goed voor moeder Thea, zoals ook jullie vader Guus dat deed !

 7. Mieke Mols schreef:

  Veel sterkte met het verlies van Guus. Ik heb Guus heel veel jaren gekend, hij woonde in “het halve maantje” net als ik. Hij heeft nog even naast ons gewoond…. We kwamen elkaar soms nog tegen op een verjaardag van Marij, zijn zus!. Hij was altijd bijzonder aardig. Hij heeft 91 jaar mogen worden. Jullie hebben lang van elkaar kunnen genieten. Veel sterkte,,

 8. Ruud en Hanneke van Kollenburg-Pijnenburg schreef:

  Lieve tante Thea, Guus, Ine, Christel, Pieter en kinderen, Gecondoleerd met het overlijden van oom Guus. Wij hebben vele, mooie herinneringen aan hem. De laatste foto die we van hem gemaakt hebben sturen we jullie hierbij toe. Fijn om jullie woensdag te zien. Veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

 9. Martijn van Hussen schreef:

  Gecondoleerd met het overlijden van Guus.Ik heb met Guus samengewerkt als penningmeester van Het Baksche Ven. Hij was jaren penningmeester van de Stichting geweest en had dat altijd op papier bijgehouden, hij had echt hart voor het Baks . In de afgelopen jaren heb ik hem nog vaak gesproken op het Baks, Guus kon genieten van het Baks, het zwemmen of daar gewoon even zitten met Thea. Mooi om te zien hoe ze vaak samen op Baks waren. Sterkte met het verwerken van dit verlies.

 10. Lenie schreef:

  En Guus ben ik nooit vergeten. Lenie

 11. Lenie van den Bosch-Vermeulen schreef:

  Sterkte familie. Ik bewaar goede herinneringen aan Guus. Ik was secretaresse van 10 mannen op afdeling 6 Ruimtelijke Ordening en Guus. En ik nooit vergeten.

 12. Ans van Neer de Vries schreef:

  Ans van Neer condoleert Thea en de kinderen met het verlies van hun echtgenoot en lieve vader en opa . Guus was mijn vroegere buurjongen en ik ken hem als een lieve en rustige man .,die altijd vriendelijk was en bezorgd voor zijn Thea . Hij hield …tot het niet meer ging …t liefst de touwtjes in eigen hand . Zus Marij is mijn goede vriendin dus zo hield zij mij op de hoogte van jullie situatie .. Wat zullen jullie hem missen . Sterkte de komende tijd….voor allemaal ..

 13. Jaap Vromans schreef:

  Van harte gecondoleerd met het overlijden van deze lieve man!

 14. Maud Wismans schreef:

  Lieve Ine, Via Brit kreeg ik het berichtje uit de krant. Wat verdrietig. Ik heb je vader en moeder nog regelmatig saampjes rond zien kuieren in Tilburg. Wat hebben ze fijn lang samen kunnen zijn en je vader heeft een mooie leeftijd bereikt. Maar het gemis blijft. Koester de mooie herinneringen. Ook gecondoleerd voor je moeder Guus Pieter en de rest van de familie

 15. Susan de Rooij schreef:

  Dag lieve Guus. 7 jaar bij jullie over de vloer gekomen nadat ons mam het niet meer kon doen. Zoveel fijne gesprekken samen gehad over nu maar vooral over hoe het vroeger was. En Thea was zo trots op haar Guus die ze toch maar mooi aan de haak had weten te slaan. Je gaat gemist worden door haar en je (klein) kinderen waar je ook vol trots over kon vertellen. Dag lieve Guus, doe ons mam daarboven de groetjes….

 16. Piet en Lia schreef:

  Lieve Thea, kinderen en kleinkinderen. Wat zullen we onze buurman Guus missen. Guus stond altijd voor ons klaar. Hij blijft in onze herinnering als bescheiden, attent en zorgzaam. Hij betekende zoveel voor ons. Heel veel sterkte voor iedereen die hem lief had en heeft!

Brand een kaarsje

Marleen Stals Weert. Ik zie toevallig dat Guus afgelopen december is overleden. Hij was als een vader voor mij toen ik werkte bij de gemeente Tilburg. Het was een fijne, gezellige man
01-04-2022

Erik
23-02-2022

Jan Korst
05-01-2022

Lenie
31-12-2021

Susan de Rooij
31-12-2021


30-12-2021

Aaveste