Monique Vissers

22 maart 1973

7 november 2022

Nooit meer je stem. Nooit meer je lach. Nooit meer samen genieten van een mooie dag. Niets is meer hetzelfde in ons leven. Maar het houden van jou en alle herinneringen zijn gebleven.

Laat hier uw condoleance achter voor de familie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Berichten

  Brand een kaarsje

  Eric, Nancy en Roos
  10-11-2022

  Melanie
  09-11-2022

  Jolanda
  08-11-2022

  Nicolette
  08-11-2022

  Aaveste